Thông tin liên hệ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Thầy Nguyễn Hữu Hướng - CNBM DLNHKS 0985889371
Thầy Trần Minh Luyện - Trưởng ngành Du lịch 098 5914082

ĐỊA CHỈ

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM, CVPM Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Gửi phản hồi

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top