Previous slide
Next slide

Bạn đã sẵn sàng chưa ?

Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu - Cuộc thi do Bộ môn Du lịch - Nhà Hàng - Khách Sạn của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM tổ chức dành cho sinh viên toàn thành phố
Lịch trình Cuộc thi Sai Gon Thành Phố Tôi Yêu

Đối tác tài trợ

Sài Gòn - Thành phố tôi yêu 2024 | Cuộc thi du lịch dành cho sinh viên DL,NH&KS

Kết nối facebook

Hình ảnh & video clip

Scroll to Top