Tour trải nghiệm thực tế “A Day in SaiGon” cùng với Tourguide xinh xinh

Hot Tiktoker "TourGuide xinh xinh" có cảm nhận gì đồng hành cuộc thi sắp tới ?

➡️Nếu chỉ có một ngày ở Sài Gòn, bạn sẽ làm gì?💫
Cùng theo chân Top 07 đội thi đã lọt vào Vòng Chung kết Cuộc thi Sài Gòn Thành phố tôi yêu 2024 tham quan Sài Gòn trong Tour trải nghiệm thực tế với chủ đề “A day in Sài Gòn” do đơn vị đồng hành Công ty du lịch Adavigo tổ chức.
Đặc biệt, TikToker Tourguide xinh xinh (Ms Chiều Hoang) sẽ cùng các bạn thí sinh có những trải nghiệm thật thú vị và bổ ích trên tour trải nghiệm thực tế 🩷
Thời gian: 07:00 ngày 25/06/2024

#FPTPOLYTECHNICHCM #DLNHKS #ADAYINSAIGON #SGTPTY2024 #ADAVIGO #TOURGUIDEXINHXINH

Scroll to Top