Hình ảnh Workshop “Kỹ năng kinh doanh và điều hành tour du lịch”

Workshop “Kỹ năng kinh doanh và điều hành tour du lịch” với diễn giả Lê Thị Ngọc Thảo giám đốcc kinh doanh Vietlux tour.
Một buổi chia sẻ kiến thức ý nghĩa và bổ ích cho sinh viên bộ môn Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng FPT Polytechnic cs Tp.HCM
Workshop Kỹ năng kinh doanh và điều hành tour du lịch
Scroll to Top